top of page

Velkommen til Velklang AS.

Velklang tilbyr ulike måter å finne ro på.

Jeg tilbyr Peter Hess®-Klangmassasje.

Jeg tilbyr musikkbaserte miljøtiltak i demensomsorg.

Jeg arrangerer felles toninger for grupper.

Jeg holder kurs i mandala-maling.

Min kompetanse:

Høsten 2021 tok jeg Musikkbasert miljøbehandling 15 stp ved NTNU.

 

Jeg er utdannet og sertifisert Peter Hess®-Klangmassasjepraktiker 

ved NORDLYS PHA i Danmark 

https://www.nordlys.dk/PeterHeessKlangmassage

Jeg har lært bruk av Toning og klangskåler av artist

Marie Bergman i Sverige og lege Audun Myskja i Norge.

Jeg har tatt følgende kurs hos Marie Bergman

 • Toning og klangskåler, Stockholm mai 2018

 • Din unike röst, Stockholm april 2019

 • Väga förändringen, Stockholm november 2019

 • Livstonen grunnkurs, Silkeborg Danmark, august 2020

 • Livstonen fordypning, Silkeborg Danmark, august 2020

 • Livstonen - vagusnerven, Silkeborg Danmark, august 2021

Les mer

Jeg har tatt følgende kurs hos Audun Myskja:

 • Kurs i dypere meditasjon, Myskjatunet april 2020

 • Stemmens kraft og tibetanske syngeboller, Myskjatunet september 2020

 • Kurs i dypere meditasjon del 2 online, april 2021 

 • Toning, lyd og syngeboller, videregående kurs, Myskjatunet april 2021

 • Toning, lyd og syngeboller kurs 3, Myskjatunet august 2021

 Les mer

Jeg har lært å male Mandala på NORDLYS Kurssenter i Danmark. Jeg har tatt følgende kurs:

 • Mandala grunnkurs, online, februar 2021

 • Mandala grunnkurs som praktikant februar 2022

 • Mandala Masterklasse februar 2022

Les mer

 

Annen kompetanse:

Jeg er utdannet lærer med fordypning i Kunst og Håndverk og Norsk som 2. språk

og har jobbet som lærer på barneskole, videregående skole og voksenopplæring fra 1999-2021.

Jeg er forfatter og har mange års erfaring som skrivekurslærer i kreativ skriving.
Jeg har også hatt flere salgsutstillinger (bilder)

og har holdt kunstprosjekt for Den Kulturelle Skolesekken.

 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 480 93 180

E-post: hilde.hen@icloud.com

Facebook: Velklang

Instagram: velklang_as

 

2A10C344-0B50-4062-8968-481863DD86A4_1_201_a.jpeg
bottom of page